De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gerald Kindermans

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Gerald Kindermans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Gerald Kindermans

Cumuleo