De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Chris Vermeulen

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Chris Vermeulen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Chris Vermeulen

Cumuleo