De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Krings

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Christian Krings
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Christian Krings

Cumuleo