De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Josť Laloy

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Marie-Josť Laloy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Marie-Josť Laloy

Cumuleo