De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Vernaillen

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Eric Vernaillen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Eric Vernaillen

Cumuleo