De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Langendries

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Benoît Langendries
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Benoît Langendries

Cumuleo