De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Laurys

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Laurys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Laurys

Cumuleo