De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marc Lecocq

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-Marc Lecocq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-Marc Lecocq

Cumuleo