De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Valérie Lecomte

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Valérie Lecomte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Valérie Lecomte

Cumuleo