De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marleen Lefevre

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Marleen Lefevre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Marleen Lefevre

Cumuleo