De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-France Léonard

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Marie-France Léonard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Marie-France Léonard

Cumuleo