De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wilfried Verspeeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Wilfried Verspeeten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Wilfried Verspeeten

Cumuleo