De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Lerusse

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Didier Lerusse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Didier Lerusse

Cumuleo