De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marc Liétart

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-Marc Liétart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-Marc Liétart

Cumuleo