De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christiaan Lippens

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Christiaan Lippens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Christiaan Lippens

Cumuleo