De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alexandre Lodez

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Alexandre Lodez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Alexandre Lodez

Cumuleo