De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Verstreken

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Johan Verstreken
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Johan Verstreken

Cumuleo