De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Lurquin

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Vincent Lurquin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Vincent Lurquin

Cumuleo