De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patricia Lutgen

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Patricia Lutgen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Patricia Lutgen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Patricia Lutgen

Cumuleo