De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Magerus

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Christian Magerus
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Christian Magerus

Cumuleo