De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Françoise Masai

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Françoise Masai
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Françoise Masai
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Françoise Masai

Cumuleo