De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Michel

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean Michel
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean Michel

Cumuleo