De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Nelles

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Robert Nelles
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Robert Nelles
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Robert Nelles

Cumuleo