De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Neven

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Marcel Neven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Marcel Neven
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Marcel Neven

Cumuleo