De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Peeters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Peeters

Cumuleo