De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Peumans

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Peumans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Peumans

Cumuleo