De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Igor Philtjens

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Igor Philtjens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Igor Philtjens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Igor Philtjens

Cumuleo