De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Piedboeuf

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Benoît Piedboeuf
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Benoît Piedboeuf
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Benoît Piedboeuf

Cumuleo