De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Pinte

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Pierre Pinte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Pierre Pinte

Cumuleo