De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van August Vriens

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door August Vriens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door August Vriens

Cumuleo