De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Vrijdaghs

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Laurent Vrijdaghs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Laurent Vrijdaghs

Cumuleo