De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Poncelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Isabelle Poncelet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Isabelle Poncelet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Isabelle Poncelet

Cumuleo