De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Erik Portugaels

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Erik Portugaels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Erik Portugaels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Erik Portugaels

Cumuleo