De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Poutrain

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Anne Poutrain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Anne Poutrain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Anne Poutrain

Cumuleo