De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Quintin

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Emmanuel Quintin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Emmanuel Quintin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Emmanuel Quintin

Cumuleo