De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jaak Raes

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jaak Raes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jaak Raes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jaak Raes

Cumuleo