De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Reinkin

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Yves Reinkin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Yves Reinkin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Yves Reinkin

Cumuleo