De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nina Reip

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Nina Reip
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Nina Reip
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Nina Reip

Cumuleo