De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joris Relaes

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Joris Relaes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Joris Relaes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Joris Relaes

Cumuleo