De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hervé Rigot

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Hervé Rigot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Hervé Rigot

Cumuleo