De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Rogissart

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Guy Rogissart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Guy Rogissart

Cumuleo