De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Luc Roland

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-Luc Roland
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-Luc Roland

Cumuleo