De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Rolin

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Claude Rolin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Claude Rolin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Claude Rolin

Cumuleo