De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Achile Sakas

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Achile Sakas
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Achile Sakas

Cumuleo