De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Sarens

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door André Sarens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door André Sarens

Cumuleo