De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antoon Schaefer

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Antoon Schaefer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Antoon Schaefer

Cumuleo