De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Katharina Schryvers

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Katharina Schryvers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Katharina Schryvers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Katharina Schryvers

Cumuleo