De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Scourneau

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Vincent Scourneau
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Vincent Scourneau
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Vincent Scourneau

Cumuleo