De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Wautelet

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Paul Wautelet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Paul Wautelet

Cumuleo