De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Smet

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Johan Smet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Johan Smet

Cumuleo